Wybrane realizacje

Osiedle Glivia w Gliwicach

Tarasy: modrzew syberyjski klasa AB deska ryflowana

Elewacje: deska elewacyjna typu Faza z modrzewia syberyjskiego

Zabudowa schodów dla "Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie"

Użyty materiał: deski tarasowe z modrzewia syberyjskiego klasa AB

Film z realizacji

Inwestycja dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Użyty materiał: modrzew syberyjski klasa AB

Blue Timber S.A.
ul. Opatkowicka 10B 30-499 Kraków
NIP: 679 317 26 37
REGON: 380916641
KRS: 0000742886

Wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 102 000 zł opłacony w całości

Kontakt

Copyright ©2022 Blue Timber S.A. All Rights Reserved

Wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 102 000 zł opłacony w całości

Blue Timber S.A.
ul. Opatkowicka 10B; 30-499 Kraków;
NIP: 679 317 26 37; REGON: 380916641; KRS: 0000742886
Numer konta bankowego: 20 1600 1462 1851 7187 1000 0001