Relacje Inwestorskie

List do akcjonariuszy

Władze spółki

Dokumenty korporacyjne

Walne zgromadzenia

Teaser Inwestycyjny

Pobierz w formie PDF

List do akcjonariuszy

Pobierz w formie PDF

Dokumenty Korporacyjne

Statut Blue Timber S.A.

Pobierz

Regulamin

Rady Nadzorczej

Pobierz

Walne Zgromadzenia

Regulamin walnych zgromadzeń

Pobierz

Zarząd Spółki

Joanna Ujejska

Sebastian Ujejski

Mateusz Szczepańczyk

Marcin Ujejski

Prezes Zarządu / CEO

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Dyrektor Zarządzający

Strefa Inwestora

Powrót na stronę główną Grupy Timber

Chcąc uzyskać informacje o zakupie akcji spółki Blue Timber S.A. wypełnij poniższy formularz kontaktowy

ZOSTAŃ INWESTOREM

Copyright ©2022 Blue Timber S.A. All Rights Reserved

Wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 102 000 zł opłacony w całości

Blue Timber S.A.
ul. Wadowicka 6; 30-415 Kraków
NIP: 679 317 26 37; REGON: 380916641; KRS: 0000742886
Numer konta bankowego: 20 1600 1462 1851 7187 1000 0001