Relacje Inwestorskie

Władze spółki

Dokumenty korporacyjne

Walne zgromadzenia

List do akcjonariuszy

Pobierz w formie PDF

Dokumenty Korporacyjne

Statut Blue Timber S.A.

Pobierz

Regulamin

Rady Nadzorczej

Pobierz

Walne Zgromadzenia

Regulamin walnych zgromadzeń

Pobierz

Zarząd Spółki

Sebastian Ujejski

Marcin Ujejski

Prezes Zarządu / CEO

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Niestryjewski

Copyright ©2022 Blue Timber S.A. All Rights Reserved

Wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 102 000 zł opłacony w całości

Blue Timber S.A.
ul. Opatkowicka 10B; 30-499 Kraków;
NIP: 679 317 26 37; REGON: 380916641; KRS: 0000742886
Numer konta bankowego: 20 1600 1462 1851 7187 1000 0001